• Tin tức
  • icoPD.png

XÂY DỰNG TƯ DUY QUẢN TRỊ THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 new.png

09-08-2018
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều yếu tố mới xuất hiện, có thể làm thay đổi hẳn phương thức sản xuất. Để có thể thích ứng, tận dụng tốt cơ hội và ứng phó với những biến động trong bối cảnh mới ...

Xem thêm

top.png