• icoPD.png

Lê Thanh Tòng

" Ưu điểm của chương trình học tại đây là những chuyến tham quan thực tế đến các doanh nghiệp lớn như Bia Zorok, Kinh Đô, Coca Cola, các ngân hàng, các công ty chứng khoán... để sinh viên có thể tích lũy những kinh nghiệm quý báu về các hoạt động kinh doanh "

top.png