• icoPD.png

Nguyễn Khánh Duy

" Mặc dù là sinh viên mới vào trường, thời gian học và mọi điều còn đang mới mẻ nhưng mình đã được tham gia rất nhiều những hoạt động bổ ích của trường như chuyến tham quan công ty Kinh Đô, trao đổi kiến thức thực tế tại ngân hàng. Ngoài ra mình và tất cả các bạn sinh viên cũng rất ấn tượng với hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viênn, sinh viên được rèn luyện thể thao trong các câu lạc bộ và được tham gia các chương trình văn nghệ mà trường tổ chức ."

top.png