• icoPD.png

Nguyễn Ngọc Quỳnh Diên

Vị trí thuận tiện, chi phí phải chăng và chương trình thiết kế tốt đã cho mình cảm tình ngay từ khi tiếp xúc với trường. Vì vậy sau khi cân nhắc giữa các chương trình hợp tác quốc tế có tiếng ở thành phố, mình đã quyết định chọn Đại học Ngân Hàng và Đại học Bolton"
 

Lời khuyên cho các bạn: " Nếu các bạn không hiểu đừng ngại đặt câu hỏi. Các thầy cô của chương trình đều rất nhiệt tình chỉ dạy. "

top.png