• icoPD.png

Trần Hồng Minh Nhật


" Thật là đúng đắn khi chọn trường Đại học Bolton và đại học Ngân Hàng làm nơi học tập. Những kiến thức có được khi học tại đây luôn là hành trang thật quý giá trên con đường sự nghiệp. Đội ngũ giảng viên tận tình, riêng các thầy cô trường ĐH Bolton, họ đã không quan ngại đường xá xa xôi đến Việt Nam cùng những kiến thức mới nhất cũng như những kinh nghiệm thật quý báu truyền đạt lại cho sinh viên của mình. Sẽ không có sự thành công như hôm nay nếu không có những nền tảng từ chương trình. "

top.png