• icoPD.png

Trần Thị Thuỷ Tiên

"Mình chọn theo học Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh cửa Đại học Ngân hàng liên kết đại học Bolton vì chất lượng và giá trị văn bằng của chương trình. Cả 2 trường Đại Học Ngân hàng và Trường Đại học Bolton đều là những  trường tốt và có uy tín cao. Thực tế đã chứng minh mình đã chọn lựa đúng. Ngay từ trong giai đoạn thực tập mình đã tìm được việc làm tại công ty Kiểm toán Emst and Young của Anh ở TP.HCM "

top.png