Danh sách tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA Bolton)


(CIC) - Trung tâm Hợp tác Quốc tế xin đăng tải danh sách tốt nghiệp qua các khóa đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  - chương trình liên kết giữa Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Trường ĐH Bolton (Vương quốc Anh). Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban Giám đốc Trung tâm HTQT xin chúc mừng các anh chị đã hoàn thành chặng đường học tập đầy vất vả và xin chúc các anh chị gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống.


Danh sách tốt nghiệp MBA khóa 12
 

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Nguyen Thi Anh Dao MBA12 Jul-13 28-Jul-13
2 Le Thanh Dao MBA12 Jun-13 28-Jul-13
3 Le Phu Duc MBA12 Jun-13 28-Jul-13
4 Hoang Thi Ai Dung MBA12 Jun-13 28-Jul-13
5 Pham Bach Duong MBA12 Jun-13 28-Jul-13
6 Nguyen Thanh Duy MBA12 Jun-13 28-Jul-13
7 Nguyen An Duy MBA12 Jun-13 28-Jul-13
8 Nguyen Hoang Thuy Giang MBA12 Jun-13 28-Jul-13
9 Nguyen Cong Ha MBA12 Jun-13 28-Jul-13
10 Bui Hong Hanh MBA12 Jun-13 28-Jul-13
11 Phan Thu Hien MBA12 Jun-13 28-Jul-13
12 Dang Hoang Lam MBA12 Jun-13 28-Jul-13
13 Phan Mai Linh MBA12 Jun-13 28-Jul-13
14 Nguyen Anh Minh MBA12 Jun-13 28-Jul-13
15 Dao Ngoc My MBA12 Jun-13 28-Jul-13
16 Vo Hong Nhung MBA12 Jun-13 28-Jul-13
17 Tran Thuy Xuan Phuong MBA12 Jun-13 28-Jul-13
18 Hoang Minh Thai MBA12 Jun-13 28-Jul-13
19 Le Thi Xuan Thu MBA12 Jun-13 28-Jul-13
20 Pham Phan Tien Thuc MBA12 Jun-13 28-Jul-13
21 Nguyen Le Minh Tri MBA12 Jun-13 28-Jul-13
22 Truong Minh Tri MBA12 Jun-13 28-Jul-13
23 Nguyen Ba Le Trinh MBA12 Jun-13 28-Jul-13
24 Nguyen Quang Tuan MBA12 Jun-13 28-Jul-13
25 Pham Quoc Vu MBA12 Jun-13 28-Jul-13
26 Nguyen Thi Thai Ha MBA12 Jun-13 28-Jul-13
27 Le Thi My Hanh MBA12 Jun-13 28-Jul-13
28 Nguyen Le Dang Quang MBA10   28-Jul-13

Danh sách tốt nghiệp MBA khóa 11

STT Họ và Tên Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Nguyen Hai Binh Mar-13 28-Jul-13
2 Nguyen Thanh Binh Mar-13 28-Jul-13
3 Pham Tien Dung Mar-13 28-Jul-13
4 Le Thanh Hien Mar-13 28-Jul-13
5 Tran Trung Hieu Mar-13 28-Jul-13
6 Pham Thi Nguyet Hong Jun-13 28-Jul-13
7 Dong Thi Ha Linh Jul-13 28-Jul-13
8 Tran Thi Tuyet Nga Jun-13 28-Jul-13
9 Le Kim Ngoc Mar-13 28-Jul-13
10 Vu Quang Nguyen Jun-13 28-Jul-13
11 Nguyen Ngoc Phi Mar-13 28-Jul-13
12 Ho Tuan Phuc Jun-13 28-Jul-13
13 Nguyen Thuy Ngoc Phuong Jun-13 28-Jul-13
14 Dang Ngoc Thien Thanh Jun-13 28-Jul-13
15 Ngo Thanh Thao Mar-13 28-Jul-13
16 Nguyen Thi Thu Thuy Mar-13 28-Jul-13
17 Nguyen Thi Mai Trinh Jun-13 28-Jul-13
18 Pham Minh Tuan Mar-13 28-Jul-13
19 Hoang Quoc Trieu Mar-13 28-Jul-13

Danh sách tốt nghiệp MBA khóa 10

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Tran Thi Kim Chi MBA10 Jul-12 21-Jul-13
2 Nguyen Xuan Chien  MBA10 Jul-12 21-Jul-13
3 Nguyen Thi Kim Chung MBA10 Jul-12 21-Jul-13
4 Tran The Cuong  MBA10 Jul-12 21-Jul-13
5 Nguyen Hai Minh  MBA10 Jul-12 21-Jul-13
6 Nguyen Bich Ngoc  MBA10 Jul-12 21-Jul-13
7 Do Nguyen The  MBA10 Jul-12 21-Jul-13
8 Ton Thi Thu Thuy MBA10 Jul-12 21-Jul-13
9 Hoang Ngoc Phuong Tra MBA10 Jul-12 21-Jul-13
10 Le Thuy Dai Trang MBA10 Jul-12 21-Jul-13
11 Dinh Van Ty  MBA10 Jul-12 21-Jul-13
12 Nguyen Hoai An  MBA10 Jun-13 28-Jul-13
13 Huynh Thi Bao Chau MBA10 Mar-13 28-Jul-13
14 Hoang Xuan Cong  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
15 Pham Thi Hoang Dung MBA10 Mar-13 28-Jul-13
16 Pham Thi Phuong Dung MBA10 Mar-13 28-Jul-13
17 Nguyen Quoc Dat  MBA10 May-13 28-Jul-13
18 Pham Thai Duong  MBA10 Jun-13 28-Jul-13
19 Nguyen Van Gia  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
20 Nguyen Hanh Giang  MBA10 Jun-13 28-Jul-13
21 Dang Thi Cam Ha MBA10 Mar-13 28-Jul-13
22 Nguyen Thi Ha MBA10 Mar-13 28-Jul-13
23 Tran Thu Hien  MBA10 Jul-13 28-Jul-13
24 Nguyen Trong Hiep  MBA10 Jun-13 28-Jul-13
25 Do Minh Huyen  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
26 Vu Le Thien Kim MBA10 Jun-13 28-Jul-13
27 Vu Thi Hoang Lan MBA10 Mar-13 28-Jul-13
28 Nguyen Phuc Quy Liem MBA10 Mar-13 28-Jul-13
30 Nguyen Thanh Nguyen  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
31 Le Hong Nhung  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
32 Nguyen Duc Nhat Quang MBA10 Mar-13 28-Jul-13
33 Nguyen Van Quynh MBA10 Mar-13 28-Jul-13
34 Duong Thanh Son  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
35 Le Tat Thang  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
36 Bui Le Huong Thao MBA10 Mar-13 28-Jul-13
37 Nguyen Thi Anh Thu MBA10 Jun-13 28-Jul-13
38 Vu Thi Thanh Thuy MBA10 Mar-13 28-Jul-13
39 Le Thi Uyen Trang MBA10 Mar-13 28-Jul-13
40 Tran Thuy Thuy Trang MBA10 Mar-13 28-Jul-13
41 Nguyen Thi Cam Tu MBA10 Jun-13 28-Jul-13
42 Lam Hanh Uyen  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
43 Vu Thanh Van  MBA10 Mar-13 28-Jul-13
44 Nguyen Thi Ngoc Van MBA10 Mar-13 28-Jul-13

Danh sách tốt nghiệp MBA khóa 9

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Truong Phuc Anh MBA9 Mar-12 21-Jul-12
2 Mai Hoai Anh MBA9 Mar-12 21-Jul-12
3 Nguyen Ngoc Dai MBA9 Jul-12 21-Jul-12
4 Le Nguyen Nhat Diem MBA9 Mar-12 21-Jul-12
5 Dao Nguyen Anh Duc MBA9 Mar-12 21-Jul-12
6 Dinh Tien Dung MBA9 Jul-12 21-Jul-12
7 Nguyen Bac Dung MBA9 Mar-12 21-Jul-12
8 Nguyen Thi Kim Dung MBA9 Mar-12 21-Jul-12
9 Nguyen Thi Thuy Hang MBA9 Jul-12 21-Jul-12
10 Le Diem Hanh MBA9 Jul-12 21-Jul-12
11 Nguyen Thi My Hau MBA9 Mar-12 21-Jul-12
12 Tran Thi Tam Hien MBA9 Mar-12 21-Jul-12
13 Mikael Kaulo MBA9 Mar-12 21-Jul-12
14 Nguyen Ngoc Khanh MBA9 Jul-12 21-Jul-12
15 Nguyen Thanh Lam MBA9 Mar-12 21-Jul-12
16 Phan Thi Kim Loan MBA9 Mar-12 21-Jul-12
17 Tran Doan Khanh Ly MBA9 Mar-12 21-Jul-12
18 Nguyen Thi Tuyet Minh MBA9 Jul-12 21-Jul-12
19 Vu Huy Nghiem MBA9 Mar-12 21-Jul-12
20 Le Minh Ngoc MBA9 Mar-12 21-Jul-12
21 Ho Thi Nguyet Phuong MBA9 Mar-12 21-Jul-12
22 Truong Van Quang MBA9 Mar-12 21-Jul-12
23 Cao Minh Sang MBA9 Mar-12 21-Jul-12
24 Phan Kim Thanh MBA9 Mar-12 21-Jul-12
25 Nguyen Thi Xuan Thuy MBA9 Mar-12 21-Jul-12
26 Vo Thi Thanh Thuy MBA9 Jul-12 21-Jul-12
27 Ha Thu Thuy MBA9 Jul-12 21-Jul-12
28 Doan Thi Kim Thuy MBA9 Jul-12 21-Jul-12
29 Nguyen Boi Trinh MBA9 Mar-12 21-Jul-12
30 Pham Dinh Tuan MBA9 Mar-12 21-Jul-12
31 Ta Hoang Tung MBA9 Mar-12 21-Jul-12
32 Tran Ngoc Thao Uyen MBA9 Jul-12 21-Jul-12
33 Huynh Thi Tuong Vy MBA9 Mar-12 21-Jul-12
34 Pham Thi Hai Yen MBA9 Mar-12 21-Jul-12
35 Tong Minh Dat MBA9 Oct-12 28-Jul-13
36 Le Vu Truong MBA9 Oct-12 28-Jul-13
37 Nguyen Hong Kiet MBA9 Mar-13 28-Jul-13
38 Nguyen Vu Thu Minh MBA9 Mar-13 28-Jul-13
39 Do Vinh Nhan MBA9 Jun-13 28-Jul-13
40 Bui Nguyen Kim Thanh MBA9   28-Jul-13
41 Le Thien Tung MBA9 Jun-13 28-Jul-13

Danh sách tốt nghiệp khóa 8

STT Họ và tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 VO PHAM DONG AN MBA8 Jun-11 23-Jul-11
2 PHAM PHUNG ANH MBA8 Jun-11 23-Jul-11
3 NGUYEN KHUONG BAO MBA8 Jun-11 23-Jul-11
4 HOANG VAN CHIEN MBA8 Jun-11 23-Jul-11
5 DANG THI NGOC DUNG MBA8 Jun-11 23-Jul-11
6 PHAM THI KIM DUNG MBA8 Jun-11 23-Jul-11
7 NGUYEN THI TO DUY MBA8 Jun-11 23-Jul-11
8 PHAM THI THU HIEN MBA8 Jun-11 23-Jul-11
9 PHAM HUU HIEP MBA8 Jun-11 23-Jul-11
10 NGUYEN THI THANH HUONG  MBA8 Jun-11 23-Jul-11
11 DOAN MINH HUYEN MBA8 Jun-11 23-Jul-11
12 TRAN NGOC MINH  MBA8 Jun-11 23-Jul-11
13 BUI NHAT NAM MBA8 Jun-11 23-Jul-11
14 HUYNH HUU KIM NGAN MBA8 Jun-11 23-Jul-11
15 VU THI BICH NGOC MBA8 Jun-11 23-Jul-11
16 LE KHOA NGUYEN MBA8 Jun-11 23-Jul-11
17 TRAN THI MINH NGUYET MBA8 Jun-11 23-Jul-11
18 NGUYEN VO THIEN NHAN MBA8 Jun-11 23-Jul-11
19 BUI THI Y NHU MBA8 Jun-11 23-Jul-11
20 NGUYEN HUYNH PHUOC MBA8 Jun-11 23-Jul-11
21 NGUYEN HOANG PHUONG MBA8 Jun-11 23-Jul-11
22 NGUYEN KIM PHUONG MBA8 Jun-11 23-Jul-11
23 TRAN LE BAO QUOC MBA8 Jun-11 23-Jul-11
24 HOANG THI PHUONG THANH MBA8 Jun-11 23-Jul-11
25 DUONG NGUYEN THANH THAO MBA8 Jun-11 23-Jul-11
26 LE CONG THUAN  MBA8 Jun-11 23-Jul-11
27 NGUYEN VU TUONG VAN MBA8 Jun-11 23-Jul-11
28 NGUYEN CAO  THANG MBA8 Jun-11 23-Jul-11
29 PHAM NGOC ANH DUY MBA8 Jul-12 21-Jul-12
30 NGUYEN THI THUY HANH MBA8 Mar-12 21-Jul-12
31 NGUYEN THI  HUONG MBA8 Jul-12 21-Jul-12
32 CAO THI MY HUYEN MBA8 Mar-12 21-Jul-12
33 HOANG THI THU LOAN MBA8 Mar-12 21-Jul-12
34 TRUONG THI MINH NGOC MBA8 Mar-12 21-Jul-12
35 NGUYEN QUOC QUANG MBA8 Jul-12 21-Jul-12
36 HUYNH QUOC THANG MBA8 Mar-12 21-Jul-12
37 NGUYEN XUAN THANH MBA8 Mar-12 21-Jul-12
38 TRAN HONG UYEN THI MBA8 Mar-12 21-Jul-12
39 KIEU MANH TOAN  MBA8 Mar-12 21-Jul-12
40 TRAN THI BICH TRAM MBA8 Mar-12 21-Jul-12
41 NGUYEN THI TO UYEN MBA8 Mar-12 21-Jul-12
42 TRAN KHANH MBA8 Jun-13 28-Jul-13
43 NGUYEN GIANG NAM MBA8 Jul-13 28-Jul-13

Danh sách tốt nghiệp khóa 7

STT Họ và Tên Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 PHẠM HOÀNG BẢO Jun-10 25-Jul-10
2 NGUYỄN THU GIANG Jun-10 25-Jul-10
3 VÕ HOÀNG HIỂN Jun-10 25-Jul-10
4 LÊ VIẾT THANH HÓA Jun-10 25-Jul-10
5 HUỲNH NGỌC HÙNG Jun-10 25-Jul-10
6 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Jun-10 25-Jul-10
7 LÊ ViẾT DŨNG LINH Jun-10 25-Jul-10
8 NGUYỄN VĂN MÙI Jun-10 25-Jul-10
9 TRƯƠNG THỊ THANH NGỌC Jun-10 25-Jul-10
10 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC Jun-10 25-Jul-10
11 NGUYỄN ANH VIỄN PHƯƠNG Jun-10 25-Jul-10
12 PHẠM HOÀNG SƠN Jun-10 25-Jul-10
13 LƯƠNG QUYẾT THẮNG Jun-10 25-Jul-10
14 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Jun-10 25-Jul-10
15 LÊ HỮU TÌNH Jun-10 25-Jul-10
16 NGUYỄN ĐỨC THIÊN VŨ Jun-10 25-Jul-10
17 TRẦN MAI TƯỜNG VY Jun-10 25-Jul-10
18 NGUYỄN NHẤT BẢO ANH Jun-11 23-Jul-11
19 LÊ KIỀU GIANG Jun-11 23-Jul-11
20 NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH Jun-11 23-Jul-11
21 NGUYỄN  NGUYÊN Jun-11 23-Jul-11
22 TRẦN CHÁNH THIỆN Jun-11 23-Jul-11
23 TÔ THỊ HÀ VÂN Jun-11 23-Jul-11
24 TRẦN HOÀNG HUY Jun-11 23-Jul-11
25 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Jun-11 23-Jul-11
26 NGUYỄN THỊ THU THỦY Jun-11 23-Jul-11
27 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Feb-11 23-Jul-11
28 ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN Apr-11 23-Jul-11
29 ĐẶNG THỊ BÍCH TRÂM Jun-11 23-Jul-11
30 PHAN THỊ KIM NGÂN Mar-12 21-Jul-12

Danh sách tốt nghiệp khóa 6

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Nguyễn Hoài Tâm Anh MBA6 Jun-10 25-Jul-10
2 Trần Thị Quế  Anh MBA6 Jun-10 25-Jul-10
3 Nguyễn Hoàng Ngọc Châu MBA6 Jun-10 25-Jul-10
4 Bành Thúc Cường MBA6 Jun-10 25-Jul-10
5 Lê Anh Đức MBA6 Jun-10 25-Jul-10
6 Trần Thị Thúy Hằng MBA6 Jun-10 25-Jul-10
7 Trần Mai Khanh MBA6 Jun-10 25-Jul-10
8 Trần Việt Lan MBA6 Jun-10 25-Jul-10
9 Võ Đình Long MBA6 Jun-10 25-Jul-10
10 Nguyễn Thị Song Ngọc MBA6 Jun-10 25-Jul-10
11 Phan Thị Thu Ngọc MBA6 Jun-10 25-Jul-10
12 Lâm Thanh Nguyên MBA6 Jun-10 25-Jul-10
13 Nguyễn Hoài  Phương MBA6 Jun-10 25-Jul-10
14 Dương Phước Sang MBA6 Jun-10 25-Jul-10
15 Nguyễn Hoàng Sơn MBA6 Jun-10 25-Jul-10
16 Tô Minh Thuận MBA6 Jun-10 25-Jul-10
17 Ngô Chánh Thức MBA6 Jun-10 25-Jul-10
18 Lê Đình Trọng MBA6 Jun-10 25-Jul-10
19 Trần Minh Trung MBA6 Jun-10 25-Jul-10
20 Cao Văn MBA6 Jun-10 25-Jul-10
21 Lâm Hải Yến MBA6 Jun-10 25-Jul-10
22 Nguyễn Ngọc  Chương MBA6 Jun-11 23-Jul-11
23 Nguyễn Minh Hoàng MBA6 Jun-11 23-Jul-11
24 Nguyễn Hữu Duy MBA6 Jun-11 23-Jul-11
25 Nguyễn Đức Dư Khương MBA6 Jun-11 23-Jul-11
26 Phạm Ngọc Linh MBA6 Jun-11 23-Jul-11
27 Hoàng Xuân Mai MBA6 Jun-11 23-Jul-11
28 Lê Minh  Thắng MBA6 Jun-11 23-Jul-11
29 Phan Nguyễn Hoàng Giang MBA6 Jun-11 23-Jul-11
30 Nguyễn Việt  Hồng MBA6 Jun-11 23-Jul-11
31 Hoàng Văn  Cường MBA6 Mar-13 28-Jul-13
32 Vũ Thanh Tuấn MBA6 Jun-13 28-Jul-13

Danh sách tốt nghiệp khóa 5

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Nguyễn Hữu Bình MBA5 Feb-10 25-Jul-10
2 Nguyễn Hoài Chung MBA5 Feb-10 25-Jul-10
3 Nguyễn Hoàng  Dũng MBA5 Feb-10 25-Jul-10
4 Yang Jin Han MBA5 Feb-10 25-Jul-10
5 Vũ Thu Hằng MBA5 Feb-10 25-Jul-10
6 Nguyễn Thụy Vân  Hạnh MBA5 Feb-10 25-Jul-10
7 Trịnh Minh Hoài MBA5 Feb-10 25-Jul-10
8 Ngô Chí Hùng MBA5 Feb-10 25-Jul-10
9 Trần Nguyễn Song Khánh MBA5 Feb-10 25-Jul-10
10 Trịnh Văn Khoa MBA5 Feb-10 25-Jul-10
11 Phan Thị Công Minh MBA5 Feb-10 25-Jul-10
12 Phan Anh Minh MBA5 Feb-10 25-Jul-10
13 Nguyễn Đình Nhu MBA5 Feb-10 25-Jul-10
14 Huỳnh Đăng Quang MBA5 Feb-10 25-Jul-10
15 Nguyễn Khánh Quang MBA5 Feb-10 25-Jul-10
16 Nguyễn Hồng Sơn MBA5 Feb-10 25-Jul-10
17 Ngô Văn Thành MBA5 Feb-10 25-Jul-10
18 Mai Thị Thu MBA5 Feb-10 25-Jul-10
19 Hồ Hạc Bảo Trâm MBA5 Feb-10 25-Jul-10
20 Nguyễn Huỳnh Phương Trang MBA5 Feb-10 25-Jul-10
21 Nguyễn Ngọc Khánh Trang MBA5 Feb-10 25-Jul-10
22 Phạm Thành Trung MBA5 Feb-10 25-Jul-10
23 Nguyễn Thanh MBA5 Feb-10 25-Jul-10
24 Nguyễn Thanh  Tùng MBA5 Feb-10 25-Jul-10
25 Nguyễn Thị Ngọc  Tuyết MBA5 Feb-10 25-Jul-10
26 Trần Thị Hương  Trâm MBA5 May-13 28-Jul-13

Danh sách tốt nghiệp khóa 4

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Nguyễn Thị Trâm Anh MBA4 Jun-09 19-Jul-09
2 Nguyễn Hải Đăng MBA4 Jun-09 19-Jul-09
3 Trần Hữu  Dực MBA4 Jun-09 19-Jul-09
4 Nguyễn Thúy Dung MBA4 Jun-09 19-Jul-09
5 Nguyễn Ngọc Phương Dung MBA4 Jun-09 19-Jul-09
6 Nguyễn Thị Thùy Dương MBA4 Jun-09 19-Jul-09
7 Vũ Thị Hương  Giang MBA4 Jun-09 19-Jul-09
8 Nguyễn Thị Thu MBA4 Jun-09 19-Jul-09
9 Nguyễn Hữu Ngọc Hiền MBA4 Jun-09 19-Jul-09
10 Hoàng Mai  Hoa MBA4 Jun-09 19-Jul-09
11 Nguyễn Mộng Hoàng MBA4 Jun-09 19-Jul-09
12 Ngô Thị Mừng MBA4 Jun-09 19-Jul-09
13 Nguyễn Thị Ngọc  Nga MBA4 Jun-09 19-Jul-09
14 Bàng Thế Quân MBA4 Jun-09 19-Jul-09
15 Nguyễn Phương Tâm MBA4 Jun-09 19-Jul-09
16 Nguyễn Thanh Trà MBA4 Jun-09 19-Jul-09
17 Phạm Minh Văn MBA4 Jun-09 19-Jul-09
18 Vũ Quang Vinh MBA4 Jun-09 19-Jul-09
19 Phạm Bá  Hưng MBA4 Sep-09 25-Jul-10
20 Đinh Cao Sang MBA4 Sep-09 25-Jul-10
21 Lê Lệ Lưu MBA4 Feb-10 25-Jul-10
22 Trịnh Văn Tưởng MBA4 Jun-10 25-Jul-10

Danh sách tốt nghiệp khóa 3

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Phạm Diễm Hằng MBA3 Feb-09 19-Jul-09
2 Hoàng Tuấn Hải MBA3 Feb-09 19-Jul-09
3 Võ Hùng Kha MBA3 Feb-09 19-Jul-09
4 Phan Hải Lâm MBA3 Feb-09 19-Jul-09
5 Trần Thị Hồng Diễm MBA3 Feb-09 19-Jul-09
6 Lê Trung Khánh MBA3 Feb-09 19-Jul-09
7 Nguyễn Công Sơn MBA3 Feb-09 19-Jul-09
8 Phạm Thị Ngọc Anh MBA3 Jun-10 25-Jul-10
9 Tôn Thất Huy MBA3 Jun-09 25-Jul-10
10 Hồ Anh Tuấn MBA3 Jun-10 25-Jul-10


Danh sách tốt nghiệp khóa 2

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Đặng Trần Thùy Hương MBA2 Jun-08 Jul-08
2 Lại Thị Khánh Linh MBA2 Jun-08 Jul-08
3 Nguyễn Bá Luân MBA2 Jun-08 Jul-08
4 Trần Quang Minh MBA2 Jun-08 Jul-08
5 Huỳnh Minh Thanh MBA2 Jun-08 Jul-08
1 Nguyễn Ly Anh MBA2 Feb-09 19-Jul-09
2 Nguyễn Thị Mỹ Dung MBA2 Feb-09 19-Jul-09
3 Cao Văn Học MBA2 Feb-09 19-Jul-09
4 Đặng Trần Thùy Hương MBA2 Feb-09 19-Jul-09
5 Lại Thị Khánh Linh MBA2 Feb-09 19-Jul-09
6 Nguyễn Thị Thanh Loan MBA2 Feb-09 19-Jul-09
7 Nguyễn Bá Luân MBA2 Feb-09 19-Jul-09
8 Trần Quang Minh MBA2 Feb-09 19-Jul-09
9 Lê Thị Liên Minh MBA2 Feb-09 19-Jul-09
10 Ngô Kim Thanh MBA2 Feb-09 19-Jul-09
11 Huỳnh Minh Thanh MBA2 Feb-09 19-Jul-09
12 Võ Thị Thu Thủy MBA2 Feb-09 19-Jul-09
13 Nguyễn Đoàn Huyền Trân MBA2 Feb-09 19-Jul-09
14 Ngô Tấn Quốc Việt MBA2 Feb-09 19-Jul-09
15 Nguyễn Thị Bạch Như MBA2 Feb-09 19-Jul-09
16 Thái Bảo Vinh MBA2 Feb-09 19-Jul-09
17 Vũ Văn Hải MBA2 Feb-10 25-Jul-10

Danh sách tốt nghiệp khóa 1

STT Họ và Tên Lớp Ngày cấp bằng Ngày tốt nghiệp
1 Huynh Dac An MBA1 Feb-08 Jul-08
2 Vo Hieu Tuan Anh MBA1 Feb-08 Jul-08
3 Tran Gia Binh MBA1 Feb-08 Jul-08
4 Vu Duc Cong MBA1 Feb-08 Jul-08
5 Nguyen Thi Thanh Giang MBA1 Feb-08 Jul-08
6 Nguyen Thi Thu Hang MBA1 Feb-08 Jul-08
7 Ha Duy Hien MBA1 Feb-08 Jul-08
8 Ho Thi Hien MBA1 Feb-08 Jul-08
9 Nguyen Duong Hieu MBA1 Feb-08 Jul-08
10 Nguyen Van Hoa MBA1 Feb-08 Jul-08
11 Huynh Van Huy MBA1 Feb-08 Jul-08
12 Chau Dang Khoa MBA1 Feb-08 Jul-08
13 Mai Thi Bach Lien MBA1 Feb-08 Jul-08
14 Hanh Thi Thuy Linh MBA1 Feb-08 Jul-08
15 Trang Kim Loan MBA1 Feb-08 Jul-08
16 Nguyen Minh Luan MBA1 Feb-08 Jul-08
17 Nguyen Thi Tu Tam MBA1 Feb-08 Jul-08
18 Vuong Thi Minh Thanh MBA1 Feb-08 Jul-08
19 Vu Anh Tien MBA1 Feb-08 Jul-08
20 Pham Phu Tron MBA1 Feb-08 Jul-08
21 Vo Thanh Truc MBA1 Feb-08 Jul-08
22 Nguyen Quoc Trung MBA1 Feb-08 Jul-08
23 Le Van Tuan MBA1 Feb-08 Jul-08
24 Nguyen Mai Anh Tuan MBA1 Feb-08 Jul-08
25 Vo Ngoc Tung MBA1 Feb-08 Jul-08
26 Mai Dang Hieu MBA1 Sep-08 19-Jul-09
27 Le Minh Phuong MBA1 Sep-08 19-Jul-09
28 Nguyen Thi Thanh Thuy MBA1 Sep-08 19-Jul-09
29 Phan Thanh Tung MBA1 Sep-08 19-Jul-09
30 Nguyen Van Quang MBA1 Sep-08 19-Jul-09
31 Nguyen Thi Thanh Tam MBA1 Sep-08 19-Jul-09
32 Nguyen Thi Hoang Quyen MBA1 Jul-10 25-Jul-10

TƯ VẤN & HỖ TRỢ : (08) 3821 4660
  • Tư vấn 1
  • Tư vấn 2
  • Tư vấn 3
  • Bản quyền © 2012 thuộc Trường Đại học Ngân Hàng
  • Địa chỉ : 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 3821 4660 - Fax: (08) 38214661 -