• Tin tức
  • Cam kết giá trị quốc tế
  • Bằng cấp công nhận quốc tế
  • icoPD.png

Bằng cấp công nhận quốc tế

 

Bạn sẽ nhận được bằng cấp do trường đại học Bolton Anh Quốc cấp - có giá trị quốc tế-được cục khảo thí và kiểm định chất lượng của bộ Giáo Dục & Đào Tạo Việt Nam Công nhận.

 

 

 

 

 

 

11 năm chương trình đào tạo đại học Bolton có mặt tại Việt Nam, gần 2000 sinh viên đã tốt nghiệp.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Tuyển Sinh

39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3821 4660 - Hotline: 0967.189.199

Website: www.bu.edu.vn - Email: citc@buh.edu.vn

top.png