• Tin tức
  • Cam kết giá trị quốc tế
  • Chuyển đổi tín chỉ, chuyển đổi trường
  • icoPD.png

Chuyển đổi tín chỉ, chuyển đổi trường

 

 

Banking Uni HCMC Artic 2015 - 2020

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Tuyển Sinh

39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3821 4660 - Hotline: 0967.189.199

Website: www.bu.edu.vn - Email: citc@buh.edu.vn

top.png