• Tin tức
  • Cơ hội tham quan, thực tập & làm việc
  • icoPD.png

Madaguôi teambuilding trip 2015

Madaguôi teambuilding trip 2015

03-08-2015
Trong hai ngày 27 và 28/06/2015, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã tổ chức chương trình dã ngoại kết hợp rèn luyện kỹ năng teambuilding với chủ đề INTERNATIONAL DAY IV ...

Xem thêm

top.png