• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

SEED Việt Nam 2018 tại Tiền Giang new.png

17-08-2018
Chương trình khởi nghiệp phục vụ phát triển kinh tế cộng đồng do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức được diễn ra từ ngày 01 đến ngày 10/8/2018 tại Tiền Giang. Đây là chương trìn ...

Xem thêm

top.png