• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

Thông báo V/v mời sinh viên tham gia buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên quốc tế

20-03-2017
Trung tâm CITC của đại học Ngân Hàng TPHCM, trân trọng thông báo về việc tham gia buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên quốc tế.

Xem thêm

top.png