• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

Hội thảo quốc tế “Women and Leadership in Vietnam”, ngày 08/05/2015

Hội thảo quốc tế “Women and Leadership in Vietnam”, ngày 08/05/2015

10-05-2015
Hội thảo rất vinh dự được đón tiếp hai diễn giả chính, đó là Quý bà Tôn Nữ Thị Ninh và GS.TS. Shirley Randell, những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn trong nước và quốc tế. ...

Xem thêm

top.png