• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

Hội thảo chủ đề " Học tập trọn đời "

18-05-2017
Ngày 17/5/2017 Trung Tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế chủ trì buổi hội thảo về Học tập trọn đời (Lifelong Learning).

Xem thêm

top.png