• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

Báo Việt Nam News thuộc Thông tấn xã Việt Nam thông tin về Hội thảo khoa học Quốc tế ECONVN 2018

22-11-2017
ECONVN 2018 is expected to have 10 international speakers from the Czech Republic, Japan, Singapore, Thailand, and the US and 10 local speakers along with 150 delegates.

Xem thêm

top.png