• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

Hội trại kĩ năng Teambuilding: INTERNATIONAL DAY IV

Hội trại kĩ năng Teambuilding: INTERNATIONAL DAY IV

20-05-2015
Cứ vào mỗi năm lẻ, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (CITC) lại tổ chức hội trại cho các bạn các bạn sinh viên đang theo học lớp dự bị đại học và chương trình liên kết đào tạo cử nhân quốc tế giữa ...

Xem thêm

top.png