• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

Cuộc thi ACBS TRADE PRO 2018 - Khơi nguồn sự nghiệp - Dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực Tài chính

Cuộc thi ACBS TRADE PRO 2018 - Khơi nguồn sự nghiệp - Dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực Tài chính new.png

07-09-2018
Một cuộc thi QUY MÔ LỚN dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán. Mô hình cuộc thi ĐỘC ĐÁO với sự tham gia hướng dẫn của Trưởng Phòng Môi Giới có kinh nghiệm trên thị trường chứng kh ...

Xem thêm

top.png