• Tin tức
  • Hoạt động hợp tác quốc tế
  • icoPD.png

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THAM GIA HỌC BỔNG HỌC TẬP VÀ TRAO ĐỔI VĂN HÓA NGẮN HẠN TẠI THÁI LAN new.png

25-05-2018
Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Prince Of Songkla (PSU) VÀ Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM (BUH), PSH cung cấp 14 suất học bổng cho sinh viên BUH đến học tập ngắn hạn tại PSU - Th ...

Xem thêm

top.png