• icoPD.png

Xét tuyển lớp dự bị thạc sĩ  (PRE MASTER)

Xét tuyển lớp dự bị thạc sĩ (PRE MASTER)

14-12-2015
Khoá học dự bị thạc sĩ (Pre-master) sẽ trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết, cũng như chương trình đào tạo tiếng Anh để có đủ khả năng theo học các chương trình thạc sĩ bằng tiếng ...

Xem thêm

top.png