• Tin tức
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học
  • Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Xây dựng và ứng dụng mô hình hợp tác bền vững giữa Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM và các doanh nghiệp"
  • icoPD.png

Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Xây dựng và ứng dụng mô hình hợp tác bền vững giữa Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM và các doanh nghiệp"

 

 

 

>> Xem chi tiết tại đây

 

 

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3821 4660 - Hotline: 0967.189.199

Website: saigonisb.buh.edu.vn - Email: boltonuniversity@buh.edu.vn

top.png