• Tin tức
  • Hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên
  • Tuyển sinh viên tham gia học bổng và trao đổi văn hóa ngắn hạn tại Thái Lan
  • icoPD.png

Tuyển sinh viên tham gia học bổng và trao đổi văn hóa ngắn hạn tại Thái Lan

 

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Tuyển Sinh

39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3821 4660 - Hotline: 0967.189.199

Website: www.bu.edu.vn - Email: citc@buh.edu.vn

top.png