• icoPD.png

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BOLTON DẪN ĐẦU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TẠI GREATER MANCHESTER

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BOLTON DẪN ĐẦU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TẠI GREATER MANCHESTER

25-07-2018
Trường Đại học Bolton đạt kỷ lục về mức độ hài lòng của sinh viên với 85% theo kết quả của Nghiên cứu Sinh viên Toàn quốc (The National Student Survey - NSS) 2017. ...

Xem thêm

top.png