• icoPD.png

Xét tuyển chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh khóa tháng 3/2016

Xét tuyển chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh khóa tháng 3/2016

14-05-2016
Tiếp nối thành công của các khóa đào tạo thạc sĩ quốc tế liên kết giữa trường đại học Ngân Hàng TP.HCM và trường đại học Bolton (Vương Quốc Anh), Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế xin trân trọng th ...

Xem thêm

top.png