• icoPD.png

Cân nhắc kỹ nơi đào tạo chương trình học quốc tế

Cân nhắc kỹ nơi đào tạo chương trình học quốc tế

06-07-2017
Tiêu chí lựa chọn trường nước ngoài là trường công lập của chính phủ, có uy tín đào tạo quốc tế, được kiểm định luôn là mục tiêu hợp tác chiến lược. ...

Xem thêm

top.png