• icoPD.png

Hỏi đáp về chương trình MBA - Thạc sĩ quốc tế

Hỏi đáp về chương trình MBA - Thạc sĩ quốc tế

24-04-2017
Với sự hỗ trợ, khích lệ từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Ban lãnh đạo Nhà trường, cùng với sự cố gắng, năng động và tận tâm với công việc, đến nay CITC đang tổ chức thực hiện ...

Xem thêm

top.png